Tuesday, September 14, 2010

Alina Szapocznikow
Work by Alina Szapocznikow, view more here